Polska

Opłaty za usługi notariusza – co musisz o nich wiedzieć?

Napisane przez Cafejka

Notariusze świadczą usługi związane z nadawaniem dokumentom ważności prawnej. Zakres kompetencji notariuszy został uregulowany już w 1991 roku – notariusz według postanowień prawa jest funkcjonariuszem publicznym, który może prowadzić tylko jedną kancelarie notarialną.

Wysokość opłaty notarialnej

Ministerstwo sprawiedliwości narzuca na notariuszy tzw. taksy notarialne – są to stawki maksymalnego wynagrodzenia za daną czynność prawną. Nie narzucono jednak odgórnie najniższej kwoty opłat, oznacza to więc,że możemy pokusić się o negocjacje z notariuszem. Stawki maksymalne obliczane są w specyficzny sposób – na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej. Przykładowo są to:

– w wypadku przetargu – cena uzyskana za rzecz licytowaną
– w wypadku losowań – wartość wylosowanej puli nagród
– w wypadku dzielenia majątku – wartość dzielonych dóbr

Jeśli znamy finansową wartość przedmiotu umowy możemy sprawdzić maksymalną kwotę jaką pobierze od nas notariusz:

– kwoty do 3000 zł – 100 zł taksy notarialnej
– kwoty od 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł i dodatkowo 3% od kwoty powyżej 3000 zł
– kwoty od 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł i dodatkowo 2% od kwoty powyżej 10 000 zł
– kwoty od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł i dodatkowo 1% od kwoty powyżej 30 000 zł
– kwoty od 60 000 zł do 1000 000 zł – 1010 zł i dodatkowo 0,4% od kwoty powyżej 60 000 zł
– kwoty od 1000 000 zł do 2000 000 zł – 4770 zł i dodatkowo 0,2 % od kwoty powyżej 1000 000 zł
– kwoty od 2000 000 zł wzwyż – 6670 zł i dodatkowo 0,25 % od kwoty powyżej 2000 000 zł, jednocześnie nie więcej niż 10 000 zł.

Praca notariusza poza biurem

Polskie przepisy regulują też sytuacje, w której czynności notarialne odbywają się poza kancelarią – w tym wypadku także zostały ustalone maksymalne kwoty opłat. Z reguły jeśli czynności odbywają się poza biurem notarialnym naliczona zostaje dodatkowa opłata – wynosi ona maksymalnie 50 zł za godzinę (jeśli mowa o czynnościach wykonywanych za dnia) i 100 zł (w wypadku świąt i nocy) – mówi Anna Bladowska, notariusz z Gdyni

Kto nie musi płacić notariuszowi

Osobami, które nie muszą uiszczać żadnych opłat są wszyscy ci, którzy wykażą, że nie stać ich na to. Osoba taka musi wystąpić do sądu o zwolnienie z ponoszenia kosztów działań wykonywanych przez notariusza.

Jakie są maksymalne kwoty za konkretne dokumenty?

– testament – 50 zł
– testament zawierający zapis lub pozbawienie prawa do majątku zmarłego – 150 zł
– testament z zapisem windykacyjnym – 200 zł
– unieważnienie testamentu – 30 zł
– uwolnienie nieruchomości od obciążeń finansowych – 60 zł
– zrzeczenie się prawa własności do nieruchomości – 80 zł
– oświadczenie mówiące o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku – 50 zł
– poświadczenie zgodności odpisu z oryginalnym dokumentem – 6 zł od każdej strony
– pełnomocnictwo do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100 zł
– sporządzenie protokołu dotyczącego licytacji, bądź przetargu, które się nie odbyły – 100 zł
– za dokonanie czynności nie wymienionej w przepisach – 200zł

O autorze

Cafejka