Ciekawostki

Praca na budowie – wymagania i płaca

Napisane przez Cafejka

Od kilkunastu lat branża budowlana rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Wielu mężczyzn decyduje się podjąć w niej pracę ze względu na stosunkowo wysokie zarobki, które są oczywiście uzależnione od stanowiska. Aby wykonywać różne zadania na placu budowy, należy jednak posiadać konkretne umiejętności i predyspozycje charakterologiczne. W tym przypadku wykształcenie odgrywa rolę drugorzędną, zwłaszcza jeśli chodzi o pomocników i robotników.  

Wymagania i zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach

Pracownicy budowlani muszą się liczyć z niekorzystnymi czynnikami, takimi jak hałas, wysoki stopień zapylenia powietrza, uciążliwe warunki pogodowe (np. deszcz, silny wiatr), a także względna monotonia zadań. Stawiane przed nimi wymagania to przede wszystkim dobra sprawność fizyczna (a przynajmniej zadowalająca) i ogólna znajomość czynności, które będą wykonywać. Jeśli chodzi o pożądane umiejętności, to są one uzależnione w dużej mierze od konkretnego stanowiska. Zwykły pomocnik budowlany musi się odznaczać zwłaszcza sprytem i doskonałą kondycją ruchową, ponieważ najczęściej nosi cegły oraz zaprawę murarską, podaje narzędzia, stawia rusztowania, kopie różnego rodzaju doły i przewozi niezbędne materiały. Z kolei robotnik budowlany wykonuje znacznie więcej zaawansowanych prac o charakterze remontowo-budowlanym (np. tworzy szalunki, muruje, tynkuje, wylewa stropy itp.), dlatego powinien posiadać praktykę i zdolność czytania rysunku technicznego. Największe wymagania stawiane są oczywiście przed profesjonalnymi murarzami, operatorami specjalistycznych maszyn, brygadzistami i kierownikami budowy. W pierwszych dwóch przypadkach konieczne jest zazwyczaj legitymowanie się odpowiednim wykształceniem zawodowym i papierami (choć nie zawsze – czasami wystarczy samo doświadczenie), natomiast w dwóch kolejnych – posiadanie wysokich umiejętności w zakresie przywództwa i zarządzania. 

Atrakcyjna płaca rekompensuje trudy zawodu

W omawianej branży najmniej zarabiają oczywiście pracownicy budowlani w randze pomocników, którzy na początku mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu od około 10 do 14 zł na godzinę, natomiast po nabraniu doświadczenia nawet na 15-20 zł. Wysokość ich zarobków jest uzależniona przede wszystkim od wielkości danej inwestycji oraz możliwości finansowych i renomy firmy, w której są zatrudnieni. Średnia miesięczna pensja wynosi około 3000 zł brutto, co znacznie przekracza najniższą krajową. Często zdarza się jednak, że taka osoba zarabia spokojnie nawet 3 700 zł (mniej więcej 25% pomocników). Dużo wyższe wynagrodzenie otrzymują fachowcy, czyli m.in. murarze, tynkarze i operatorzy maszyn. W ich przypadku średni miesięczny dochód to co najmniej 5000 zł, przy czym najlepsi wyciągają 6000-7000 zł, co niemal dwukrotnie przebija średnią krajową. Na koniec pozostała jeszcze kadra kierownicza. Zwykli brygadziści mogą liczyć średnio na ok. 4500 zł, kierownicy kontraktu na 9000 zł, kierownicy budowy na 7200 zł, dyrektorzy regionalni na około 30 000 zł, natomiast dyrektorzy generalni – nawet na 45 000 zł.

Artykuł powstałe we współpracy z grupaprogres.pl

O autorze

Cafejka