Ciekawostki

Czym są giełdy długów

Cafejka
Napisane przez Cafejka

Zarówno w biznesie, jak i w kontaktach dostawców usług z osobami prywatnymi zdarzają się takie sytuacje, w których płatnik zalega z uregulowaniem zobowiązania. Czy to w relacji firma-firma, gdzie faktura jest już dawno po terminie, a my nie możemy odzyskać zapłaty za nasze usługi, czy to w relacji firma-klient, gdy dłużnik nie spłaca rat kredytu bądź rachunków za gaz czy prąd? Bez względu na to, jaki charakter długu powstał, istnieje wiele mechanizmów i narzędzi, które mogą pomóc wierzycielom odzyskać, jeśli nie całość, to chociaż część środków, które mogą umożliwić polepszenie płynności finansowej.

Jednym z narzędzi, które cieszy się rosnącą popularnością, jest giełda długów. Czym dokładnie są giełdy długów? W jaki sposób funkcjonuje taka giełda długów? Co zyskuje przedsiębiorca, który decyduje się na wystawienie długu na takiej giełdzie?

Czym są giełdy długów?

Giełda długów, inaczej nazywana giełdą wierzytelności jest rejestrem, w którym każdy przedsiębiorca ma możliwość wystawienia oferty sprzedaży długów. Jest to platforma, w której istnieje możliwość złożenia oferty zakupu naszej wierzytelności a inne osoby lub firmy, które dysponują znacznie bardziej skutecznymi sposobami zaciągania takich zobowiązań, mogą odkupić od nas roszczenie zobowiązania za cenę niższą, niż sama wartość długu. Gdy firma zdecyduje się kupić roszczenie długi, może się to odbyć za pośrednictwem przeniesienia cesji wierzytelności.

Kto może sprzedawać i kupować długi?

Giełda długów to miejsce, w której spotyka się kilka różnych grup podmiotów. Pierwszy to wierzyciele. To oni wystawiają ogłoszenia dotyczące oferty sprzedaży długów, których prawo należy do nich. Dzięki temu, że ktoś zakupi nasz dług, my możemy pozbyć się praw do roszczenia w zamian za realną gotówkę, którą otrzymamy od nowego wierzyciela. Dla samego dłużnika zmiana wierzyciela nic nie oznacza. Dług i tak musi zostać spłacony.

Innymi użytkownikami giełdy długów są podmioty poboczne, które wprawdzie nie uczestniczą w aktywnym sprzedawaniu lub kupowaniu długów, jednak na bieżąco monitorują rejestr w celu weryfikacji wiarygodności swoich kontrahentów biznesowych. Jeśli mamy zamiar rozpocząć współpracę z jakąś firmą, dobrze jest zweryfikować, czy jest ona wiarygodna pod względem terminowości płatności. Jeśli okaże się, że ta firma widnieje w rejestrze giełdy długów, powinniśmy poważnie zastanowić się przed rozpoczęciem współpracy.

Jakie są zalety związane z wykorzystywaniem giełdy długów?

Giełda długów to idealne miejsce dla osób lub przedsiębiorstw, które dysponują dużą ilością należności, których w żaden sposób nie można odzyskać. Takie nagromadzenie się liczby dłużników może w krótkim czasie doprowadzić do problemów z potencjalnym utrzymaniem płynności finansowej. Dobrze więc byłoby, gdyby nasza firma odzyskała, chociaż część środków, które możemy uznać za stracone. Z reguły cena długu jest niższa niż jego wartość, jednak w wielu sytuacjach odzyskanie długu wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, których nie możemy ponieść.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://www.system3000.pl/

O autorze

Cafejka

Cafejka