Hyde park

Motywowanie pracowników – najważniejsza funkcja każdego pracodawcy

motywowanie pracowników
Napisane przez Cafejka

Jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy i menadżera jest umiejętne motywowanie pracowników. Wraz ze wzrostem motywacji do pracy rośnie efektywność pracownika oraz jego satysfakcja i zadowolenie z wykonywanych zadań. Saratog HC Benchmarkin w 2013 roku przeprowadził badania, które wykazały, że każda złotówka wydana na rozwój pracownika przekłada się na około 170% zysku dla pracodawcy. Menadżerowie i pracodawcy powinni wyczuć potrzeby swoich pracowników i stworzyć im przestrzeń do realizacji tych potrzeb. Z całą pewnością przełoży się to na wyniki finansowe firmy. Motywacja jest kluczem do sukcesu!

Podstawowymi sposobami motywowania pracowników w Polsce jest wynagrodzenie oraz perspektywa zdobycia lepszej umowy. W rzeczywistości są to bardzo słabe narzędzia motywacyjne, które nie pozwolą zbudować silnego i efektywnego zespołu. Jedynie zbudowanie silnej więzi pracownika z firmom przełoży się na wzrost efektywności jego pracy w dłuższej perspektywie. Tymczasem w Polsce wielu pracodawców uznaje, że czynnikiem motywacyjnym jest samo wynagrodzenie. Niektórzy uważają nawet, że sam fakt posiadania pracy jest już wystarczającym czynnikiem motywacyjnym do tego, aby w ogóle chciało się pracować. Takie podejście jest naganne, gdyż jak podkreślają psycholodzy każdy pracownik potrzebuje wyzwań, pochwał i możliwości samorozwoju.

Psycholog Frederick Herzberg w latach 50. i 60. przeprowadził cały szereg badań związanych z kwestiami motywowania pracowników. Wyróżnił czynniki, które motywują ludzi do pracy i przynoszą im satysfakcję oraz takie czynniki, które wpływają na niezadowolenie z pracy. Obecnie bardzo wielu pracodawców i menadżerów nie jest w stanie prawidłowo odróżnić tych czynników. Tymczasem taka wiedza jest niezbędna.

Zmotywowany pracownik może więcej

Pracownikom należy postawić ciekawe wyzwania, częściowo oddać im kontrolę nad ich realizacją, zastosować drobne nagrody, które będą sprawiedliwie rozdzielane oraz zwiększyć integrację zespołu. Dzięki temu pracownicy będą silnie zmotywowani do pracy, którą będą wykonywać z korzyścią dla firmy.

Ciekawe wyzwania

Pracownik, który przychodzi do pracy w poniedziałek i ma przed oczami wizję nieciekawego i nudnego tygodnia, już na samym wstępie jest pozbawiony jakiejkolwiek motywacji do pracy. Pracodawca czy menadżer nie powinien pozwolić poszukiwać pracownikowi na własną rękę nowych wyzwań. Oznacza to, że w ciągu dnia pracownik będzie rozproszony i nie będzie w stanie szybko wykonywać powierzonych mu zadań.

Każdy pracownik musi mieć zagwarantowaną możliwość rozwoju. Rozwój przynosi pracownikowi różnego rodzaju korzyści. Niekoniecznie muszą to być korzyści finansowe. Wraz z osobistym rozwojem rośnie poziom satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz powierzonych zadań. W firmach powinny się pojawiać ekscytujące projekty oraz coraz nowsze wyzwania, które sprawią, że pracownicy będą się chętniej starać.

Wady motywacyjne zbyt dokładnej kontroli

Pracodawcy ki menadżerowie nie powinni zbyt dokładnie kontrolować swoich pracowników. Pracownik sam sobie musi poradzić z poszczególnymi zadaniami. Tymczasem kontrolowanie go na każdym kroku pokazuje, że nie jest do tego zdolny. Zbyt częsta kontrola podcina skrzydła pracownikom. Pracodawca powinien oddać część kontroli podwładnym i tym samym stworzyć im pole do własnych działań. Pracownik, który będzie miał więcej swobody postara się udowodnić, że rzeczywiście jest w stanie spełnić oczekiwania przełożonych.

Nagradzanie – czyli sposób na skuteczne motywowanie pracowników

Interesujące, ciekawe i pełne wyzwań projekty nie są codziennością w firmach. Zdarzają się tygodnie, a nawet miesiące, kiedy trzeba wykonywać proste pracy, często kojarzone z wizją szarego i nudnego biura. W takich warunkach należy motywować pracowników drobnymi nagrodami, które będą przyznawane po każdym, zakończonym etapie prac.

Poznaj pracowników

Pracodawcy i menadżerowie powinni dobrze poznać swoich pracowników. Dzięki temu łatwiej będzie określić ich potrzeby oraz czynniki motywujące. każdego pracownika powinno się traktować indywidualnie. Pracownikom, którzy są rodzicami powinno się umożliwić dostosowanie godzin pracy do godzin otwarcia przedszkola. Indywidualistom, których cechuje duża kreatywność należy pozwolić pracować nad innymi projektami. Ten sposób motywacji jest stosowany przez znaną firmę Google, która każdemu pracownikowi pozwala poświęcić 20% czasu pracy na realizację własnych projektów.

Zwiększenie integracji zespołu

Integracja zespołu pracowników wpływa na zwiększenie zaangażowania oraz na większą motywację do pracy. Codziennie w pracy spędza się kilka godzin. Każdy pracownik chciałby je spędzić w otoczeniu ludzi, których zna i darzy sympatią. Pracownicy powinni stworzyć pracownikom możliwość bliższego poznania się po godzinach pracy. W tym celu warto organizować spotkania integracyjne, wyjazdy z pracy na weekendy itp. Dzięki temu załoga może się lepiej poznać i będzie chętniej przebywała w swoim towarzystwie.

Wyższe wynagrodzenie – jeden z najbardziej skutecznych sposobów motywacji pracowników

Chociaż pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem motywacyjnym, to jednak pracodawcy powinni rozważyć możliwość przyznawania premii motywacyjnych swoim pracownikom. Nie muszą być one częścią wynagrodzenia, ale mogą być wypłacane okresowo, po zakończeniu prac nad danym projektem itp.

O autorze

Cafejka