Polska

Jak zwiększyć bezpieczeństwo firmowych danych

Napisane przez Cafejka

Problemy z poufnością przetwarzanych firmowych danych wynikają w dużej mierze z niefrasobliwości ze strony pracowników. Nic więc dziwnego, że bardzo często jedynym rozwiązaniem wydaje się być odcięcie im dostępu do kluczowych zasobów. Niestety, ma to nie tylko dobre, ale i złe strony, zawsze pozostaje bowiem problem z zachowaniem równowagi pomiędzy produktywnością zatrudnionych oraz bezpieczeństwem samej firmy.

Może się wydawać, że pozostawianie pracownikom niemal nieograniczonego dostępu do danych wrażliwych jest na tyle niebezpieczne, że żadna profesjonalna firma nie decyduje się na taki krok. Tymczasem okazuje się, że mamy do czynienia ze zjawiskiem niemal powszechnym z tym, że bardzo często nieświadomym. Firmy często udostępniają swoim pracownikom poufne dane, a ich właściciele nie są nawet świadomi tego, z jak poważnym niebezpieczeństwem może się wiązać taki krok. Poważnym problemem może być też niska świadomość wagi problemu charakterystyczna dla samych pracowników. Owszem, blisko czterech na pięciu czuje odpowiedzialność za firmowe zasoby, jeszcze więcej jednak uważa jednak, że nie ma nic złego w zabieraniu dokumentów z ważnymi danymi do domu, aby tam skończyć pracę.

Beztroska pracowników może być tłumaczona na kilka sposobów, najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że wynika ona z przeświadczenia, że przetwarzane dane i tak nie są ich własnością, nie trzeba więc przywiązywać do nich aż tak dużej wagi. Do tego dochodzi niska świadomość tego, jak niebezpieczne jest publikowanie czegokolwiek w sieci, błędy pojawiają się więc już w procesie edukacji.

Walka z takim procederem powinna bazować na edukowaniu zatrudnionych i właśnie to hasło ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa IT. Szkolenia mogą jednak okazać się niewystarczające, stąd też konieczne wydaje się też wdrażanie maksymalnie przejrzystych polityk bezpieczeństwa oraz nowoczesnych rozwiązań minimalizujących ryzyko wycieku danych. Czasem wiąże się to z ograniczeniem dostępu do określonych dostępów, jeśli jednak bezpieczeństwo firmy tego wymaga, jest to koszt, który warto ponieść.

Więcej informacji o zabezpieczeniu firmowych danych można znaleźć na https://greywizard.com/pl

O autorze

Cafejka