Hyde park

Metoda Callana oraz Helen Doron – efektywna nauka języków obcych?

metoda callana i helen doron
Napisane przez Cafejka

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub jeszcze innego? Zależy Ci na tym, by nauka była zajmująca i w szybki sposób pozwoliła Ci opanować poszczególne partie materiału? Zależy Ci przede wszystkim na tym, by potrafić się porozumieć w języku obcym? Poniżej znajdziesz informacje dotyczące dwóch metod nauki języka obcego.

Metoda Callana – o co chodzi?

Jedną z bardziej znanych i popularnych metod nauki angielskiego jest metoda Callana. Na czym ona polega? Nacisk jest tu położony głównie na odpowiadaniu na pytania, które zadaje lektor. Twórcą tej metody jest Robin Callan – stąd też jej nazwa. Nauka opiera się na konwersacji – lektor zadaje pytania, na które osoby uczące się języka mają odpowiedzieć używając zdań bardziej lub mniej rozbudowanych. To metoda, która wymaga ciągłego zaangażowania uczestnika kursu – rozmowa sterowana jest przez lektora a osoba, która ma odpowiedzieć na pytanie wybierana jest wyrywkowo, co zmusza uczestników do utrzymania ciągłego skupienia. Dlaczego jest ona tak efektywna? Wszystko przez to, że całość konwersacji prowadzona jest w języku obcym, co zmusza uczestników kursu do myślenia w języku obcym – jeżeli nie znają oni danego słowa, muszą postarać się tak operować słownictwem, które jest im znane, by wyjaśnić istotę słowa nieznanego i być zrozumiałym dla odbiorcy. Metoda ta pozwala na przełamanie bariery związanej z komunikowaniem się – to właśnie na komunikację kładziony jest tu największy nacisk a dzięki temu, że lektor powtarza pytania, bardzo szybko zapadają one słuchaczom w pamięć.

Metoda Helen Doron

Druga z przywołanych metod nauki, metoda Helen Doron skierowana jest do młodszych adeptów nauki języków obcych. Metoda ta zakłada, że dzieci posiadają naturalną, wrodzoną zdolność do nauki języka – tak własnego, jak i obcego. Metoda ta skierowana jest do dzieci w wieku 1 – 11 lat. W początkowych etapach odbywa się ona wyłącznie poprzez naśladownictwo i zabawę, „osłuchiwanie się” z językiem angielskim dzięki słuchaniu specjalnej płyty, dopiero później dziecko ma do czynienia np. z czytankami w języku obcym. Kurs przeprowadzany metodą Helen Doron może odbywać się tylko z uczestnictwem odpowiednio przeszkolonych nauczycieli.
Bez względu na to, którą metodę nauki wybierzesz dla siebie lub swojego dziecka- wymagają one systematyczności i zaangażowania. Nauka języków obcych to proces, który trwa w czasie, jednak gdy będziesz systematyczny i wykażesz się ciekawością języka, gdy będziesz zainteresowany tematyką, nauka przyjdzie Ci łatwiej i szybciej zauważysz jej efekty.

O autorze

Cafejka